Info

PERUSOPETUS *B* I-vaihe


Ajokortti suoritetaan kolmessa vaiheessa (perusvaihe, harjoitteluvaiheen palautejakso ja syventävä vaihe). Perusvaiheen alussa tuo autokoululle terveystodistus, kaksi passikuvaa ja kuitti maksetusta ajokorttiluvasta (40 €) ajokorttilupa varten. Perusvaiheeseen kuuluu 19 tuntia teoriaopetusta, 18 tuntia ajo-opetusta, sis. pimeäajon simulaattorilla ympäri vuoden, 20 tuntia itseopiskelua, teoriakoe ja ajokoe. Lisäksi kurssimaksuun kuuluu nettitunnukset teoriatunti- ja oppimateriaaliin, oppimispäiväkirjaan ja teoriakoeharjoitteluun. Hyväksytyn ajokokeen jälkeen saat tutkintotodistuksen kokeen vastaanottajalta. Todistus toimii ajokorttina kunnes varsinainen ajokortti (15 vuotta voimassa) tulee postissa n. kahden viikon kuluttua. Harjoitteluvaihe alkaa. TURVALLISIA KILOMETREJÄ!